ارسال شده در تاریخ :

کلیه همکاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فعلا دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد) دانشگاه فردوسی مشهد جهت تزریق واکسن کرونا لازم است جهت اخذ نوبت به سامانه زیر مراجعه نمائید

https://vaccination.um.ac.ir/

 

خواهشمند است به موارد زیر دقت داشته باشید:

 نوبت گیری فقط از طریق این سامانه خواهد بود.

به همراه داشتن کارت ملی، کارت پرسنلی و یا کارت دانشجویی الزامی می باشد.

باتوجه به اینکه واکسن توسط مرکز بهداشت استان روزانه تامین می گردد، سیستم نوبت دهی فقط برای یک روز بعد فعال می باشد.

درصورت عدم تامین به موقع واکسن، روز انتخاب شده به روز بعدی که واکسن تامین شده باشد منتقل و تاریخ روز واکسیناسیون جدید در سایت معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی اطلاع رسانی خواهد شد.

 درصورت عدم تطابق مشخصات ثبت شده از جمله سال تولد، باکارت ملی و کارت شناسایی (پرسنلی– دانشجویی) حتی با وجود تعیین نوبت واکسن تزریق نخواهد شد.