ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دکتر عادل سپهر مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه، روز دوشنبه 22 دی ماه 1399 از انجمن فرا نگران نوین بازدیدکردند.

در ابتدا کلیپی در مورد کارها و اقدامات علمی و پژوهشی صورت گرفته توسط انجمن فرا نگران نوین به نمایش درآمد. سپس دکتر کافی، دانشگاه فردوسی مشهد را پیشرو در عرصه همکاری با صنعت خواند و تعامل بین دانشگاه و انجمن فرا نگران نوین را مایه مباهات دانست و ابراز امیدواری کرد این همکاری ها بیش از پیش نهادینه شود.

در پایان رئیس دانشگاه متنی به یادگار در دفتر خاطرات انجمن فرا نگران نوین ثبت کرد.

99102205

99102206