ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، تفاهم‌نامه اجرای طرح بالندگی شهاب بین دکتر پیش قدم معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان امضا شد.

با توجه به اهمیت توجه به استعدادهای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد و ایجاد زمینه‌های اشتغال پذیری و بهره‌مندی از توانمندی‌های مهارتی- شغلی، گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) دانشگاه فردوسی مشهد، طرحی را به‌منظور استعدادیابی شغلی-مهارتی و تهیه نیم‌رخ شغلی طی یک سال گذشته، ایده پردازی، طراحی و به مرحله اجرا رسانده است.

این طرح که با مدیریت گروه شهاب دانشگاه به‌صورت آزمایشی جهت تأمین نیروهای انسانی برجسته برای یکی از شرکت‌های معتبر پارک علم و فناوری خراسان، در حال اجرا است، طی تفاهم‌نامه‌ای که منعقد گردیده، برای تمامی شرکت‌های متقاضی نیروهای برجسته دانشگاهی اجرا خواهد شد.

در این طرح با ایجاد یک الگوی تطبیقی میان افراد برجسته شاغل در شرکت‌ها از یک‌سو و دانشجویان و دانش‌آموختگان برجسته دانشگاه از سوی دیگر، بهترین افراد انتخاب و به شرکت‌های پذیرنده معرفی می‌گردند.

این طرح شامل آزمون‌های معتبر بین‌المللی است که افراد در آن شرکت کرده و علاوه بر مزیت‌های انتخاب هدفمند شغل، یک کارنامه تحلیلی از شخصیت و استعدادهای شغلی-مهارتی دریافت می‌کنند که فارغ از تقاضای شرکت‌ها، برای دانشجویان در شناخت زمینه‌های اشتغال پذیری و نقاط قوت خود از اهمیت زیادی برخوردار است.

لازم به ذکر است باوجود هزینه‌های نسبتاً زیاد این آزمون‌ها و تحلیل‌های آن در سطح بین‌المللی، معاونت آموزشی دانشگاه این آزمون‌ها را برای دانشجویان و دانش‌آموختگان عضو طرح خوشه‌بندی شهاب به‌صورت رایگان و برای سایر دانشجویان نیز با شرایط ویژه برگزار می‌کند.

دانشجویان و دانش‌آموختگان علاقه‌مند جهت ثبت در طرح بالندگی شهاب می‌توانند به آدرس shahab.um.ac.ir مراجعه نمایند.