ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، نشست معاونین دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر مولوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر شورای معاونین دانشجویی منطقه 9 کشور همچنین معاونین و تعدادی از مدیران دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برگزار شد.

در این نشست مسائل رفاهی، معیشتی و... دانشجویان در سال تحصیلی گذشته و برنامه‌ریزی و رایزنی جهت ارائه خدمات باکیفیت و مطلوب رفاهی و معیشتی برای سال تحصیلی 99_98 بررسی می‌شود.