به دعوت شهرداری ثامن هیات رِئیسه و اعضا هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد از طرح توسعه و نوسازی اطراف حرم مطهر رضوی بازدید نمودند.

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرذدوشسی مشهد، در این بازید مهندس میرشفیعی معاونت پژوهشی شرکت توسعه و عمران پیرامون حرم مطهر، دلایل توجیهی، پیشینه، فعالیت های جاری و برنامه آینده طرح توسعه را تشریح کرد.

بازدید از بخش های مختلف تجاری و زیرساختی اجرا شده و در حال اجرا از جمله تونل انرژی، مناطق در حال خاکبرداری، مناطق درحال ساخت و بخشی از فضای سبز انجام شد و در ادامه، جلسه ای با حضور مسوولان شهرداری ثامن، دست اندرکاران طرح و اعضا هیات علمی دانشکده برگزار و مسایل و مشکلات و اولویت های طرح از جنبه های محیط زیستی و توسعه پایدار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد همکاریها به صورت جدی تر ادامه یابد و دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص بررسی دقیق و ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش اثرات نامناسب زیست محیطی طرح به شهرداری ثامن یاری رساند.

لازم به ذکر است این بازدید به دنبال جلسه مشترک قبلی که در نیمه دوم مردادماه 97 در دانشکده برگزار شده بود انجام گرفت.


840562

840563