ارسال شده در تاریخ :

 روز شنبه  26  فروردین 1402 طی جلسه ای با حضور دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و سیدامیر شوشتری مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در سازمان مرکزی دانشگاه تفاهمنامه ای میان این دو دستگاه به امضاء رسید.

موضوع این تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی مشترک، برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی، ارائه خدمات تخصصی روان شناختی و مشاوره ای، تبادل دانش تخصصی در فرآیندهای سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی و همچنین استفاده از امکانات کتابخانه ای، آزمایشگاهی و غیره می باشد. در این نشست مسئولین دو طرف ابراز امیدواری کردند تا با استفاده از ظرفیتها و امکانات علمی یکدیگر بتوانند موجب ارتقاء و هم افزایی دو سازمان شوند.

 IMG_9176