ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، نشست هم‌اندیشی مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و بازدید از امکانات تعدادی از آزمایشگاه‌های مشهد با حضور بیش از 80 نفر از مدیران این شبکه، در روزهای سوم و چهارم اردیبهشت‌ماه در مشهد برگزار شد.

مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در روز چهارشنبه 4 اردیبهشت‌ماه 98، از تجهیزات و دستاوردهای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند. این آزمایشگاه خدمات متنوع خود را با تجهیزات پیشرفته‌ای مانند XRD، TEM، SEM، STM، آنالیزهای عنصری و کروماتوگرافی، ارائه می‌کند.

از بخش‌های دیگر آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد که مورد بازدید قرار گرفت، آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری زیستی و آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری نانو واقع در مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد بود که برای استفاده شرکت‌های فناور مستقر در این مرکز و همه محققین داخل و خارج از کشور تجهیز شده‌ است.

همچنین از شرکت بسپار پایش پارس به‌عنوان یکی از واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد بازدید شد که در سال 1393 فعالیت خود را باهدف ارائه خدمات تخصصی انواع پلیمر، آغاز کرد.

ارسال کننده خبر: طلایی

842018

842019

842020