ارسال شده در تاریخ :

در هفتمین گردهمایی مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های کل کشور که در دانشگاه الزهراء (س) برگزار شد، مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال دانشجویی کشور موردتقدیر قرار گرفت.

هفتمین گردهمایی مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های کل کشور در خردادماه سال جاری با حضور دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علم معاون امور دانشجویان داخل، خانم دکتر صادقی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و جمعی از روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های کشور در دانشگاه الزهراء (س) برگزار شد.

در این گردهمایی ضمن تشریح اهداف گردهمایی و گزارشی از برنامه های انجام شده و برنامه های پیش بینی شده دفتر مشاوره و سلامت،  در خصوص مسائل بهداشت و درمان دانشگاه‌های کشور بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و در بخش پایانی این مراسم معرفی مراکز بهداشت و درمان برتر انجام گرفت و طی آن از دانشگاه‌های حائز رتبه تقدیر به عمل آمد که مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال دانشجویی کشور معرفی شد و در این گردهمایی موردتقدیر قرار گرفت.

لازم به ذکر است دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه‌ای به دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد این موفقیت را به ایشان تبریک گفت.

behdasht2