ارسال شده در تاریخ :

طی حکمی از سوی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات  فناوری در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری علمی و بین المللی وزارت، دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر احسان قبول ازگروه زبان و ادبیات فارسی به عضویت شورای علمی و برنامه‌ریزی گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور منصوب شدند.

در بخشی از این حکم آمده است: در راستای اجرای ماده 4 آیین نامه مدیریت گسترش کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور، نظر به مراتب شایستگی و تجارب ارزنده شما، به عنوان عضو شورای علمی و برنامه‌ریزی گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور منصوب می شوید. امید است با بهره‌گیری از اندیشه و رایزنی روشنگرانه و تأثیرگذار شما و دیگر اعضای محترم شورا، موضوع مهم گسترش زبان و فرهنگ ایرانی را بیش از پیش پی بگیریم و گام‌های والاتر و درخشان‌تری برداریم.

شورای علمی و برنامه‌ریزی گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور، عالی ترین شورای تصمیم گیرنده در حوزه آموزش زبان و ادبیات در خارج از کشور به شمار می‌آید که از ده استاد سرآمد و تأثیرگذار زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور تشکیل شده است.