ارسال شده در تاریخ :

طی مراسمی با حضور سید مجید منبتی مدیر عامل شرکت پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و سید حسین موسوی رئیس مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه در محل پالایشگاه در شهر سرخس، تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین مرکز رشد و نوآوری آن پالایشگاه و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد امضا و مبادله گردید. در این مراسم که با حضور مشاوران شاهد و جوان پالایشگاه برگزار گردید مهندس موسوی بر گسترش همکاری های فی مابین به منظور بهره گیری از ظرفیت های علمی و توان تجربی شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان دانشگاه تأکید نموده و اجرای طرح های تحقیقاتی کاربردی مشترک در حوزه نفت و گاز را تجربه ارزشمندی دانست که بستر لازم برای توسعه همکاری ها را فراهم آورده است. محورهای این تفاهم نامه به شرح زیر تعیین و بر پیگیری فرآیندها به منظور عقد قرارداد های اجرایی مرتبط مورد توافق قرار گرفت.

  1. برنامه ریزی برای توسعه و دانش و فناوری جهت گسترش توان ملی و حل مشکلات و معضلات صنعت گاز کشور.
  2. بهره مندی هر دو طرف از امکانات یکدیگر از قبیل توان فکری، تولیدی، تجربی، پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین الملل و داده ها

3.تولید، بومی سازی و انتقال فناوری های مرتبط.

  1. تقویت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی در سرخس.
  2. توسعه همکاری های فناورانه و افتتاح دفتر مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد در مرکز رشد و نوآوری سرخس.

 

همچنین در این مراسم دکتر اعظمی، عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر همایش” ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی” ابراز امیدواری نمود که با امضای این تفاهم نامه شاهد گسترش همکاری های طرفین در حوزه های تخصصی باشیم.

99070114