ارسال شده در تاریخ :

موزه دانشگاه فردوسی مشهد چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه با حضور دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد،  سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، و جمعی از اساتید و چهره‌های ماندگار برای نخستین بار در میان دانشگاه‌های کشور افتتاح شد.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16