ارسال شده در تاریخ :

99101607

پیرو بخشنامه شماره 130/10176 تاریخ 99/09/15 مبنی بر تمدید مهلت وام های دانشجویی استحضار می رساند در پی درخواست های مکرر دانشجویان و همکاران محترم دانشگاهی، تعطیلی آموزش حضوری اغلب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و حضور حداقلی همکاران ادارات رفاه در محل کار، به منظور بهره مندی حداکثری دانشجویان عزیز به ویژه دانشجویان ورودی جدید از انواع وام های دانشجویی مجدداً مهلت ثبت درخواست متقاضیان وام های دانشجویی تا تاریخ 30/10/99 تمدید می شود.

بدیهی است امکان تمدید مجدد مهلت وجود ندارد