ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع دانشجویان متقاضی  وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان میرساند ثبت نام وام از تاریخ 15 مهر  لغایت  30 مهر ماه 1398 در سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس اینترنتی  http://bp.swf.ir  آغاز خواهد شد .

ضمن ثبت نام وام دانشجویان منوط به انتخاب واحد در ترم جاری می باشد و دانشجویانی که برقراری وام آن ها نیاز به ارایه مدارک می باشد می بایست در اسرع وقت به اداره رفاه دانشجویان مراجعه و مدارک مربوط به همان وام را ارایه نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر روی فایل زیر کلیک کنید

vamstudent985