ارسال شده در تاریخ :

پایان‌نامه مهندس محمدرضا چاه بلندی، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان "شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد غشایی اسمز معکوس شرکت ایران‌خودرو خراسان توسط نرم‌افزارWAVE  باهدف اصلاح پیش‌تصفیه واحد و افزایش درصد بازیابی واحد غشاییRO"، تحت راهنمایی دکتر مهدی پورافشاری چنار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، توانست عنوان پایان‌نامه برتر در دومین جشنواره نوآوری شرکت ایران خودرو خراسان را کسب کند.