ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، پنجمین دوره از مدارس فصلی اقتصاد با موضوع «طبیعت، ثروت و قدرت» با حمایت DAAD در دانشگاه ماربورگ آلمان با حضور یازده نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

 در این دوره ۷ روزه که با حضور۲۲  شرکت کننده از کشور ایران برگزار شد، خانم دکتر صالح نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، دهقان و دکتر فرجی دیزجی دکتر فرزانگان،  انصاری، اتابکی و گوتمن از آلمان به ارائه مقاله و برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان پرداختند.

از جمله مباحث مطرح شده در این دوره می توان به انرژی در خاورمیانه، نفت و قدرت، تاثیر منابع طبیعی بر دموکراسی اشاره کرد.

همچنین کارگاه آموزشی اقتصاد سیاسی با موضوع منابع طبیعی و قدرت توسط موسسه هاینریش بوول برای شرکت کنندگان برگزار شد که هدف آن شبیه سازی اقتصادی واقعی  با آموزش نحوه تصمیم گیری صحیح در موارد بحرانی بوده است.

در حاشیه این دوره نیز برنامه های فرهنگی به منظور ٱشنایی با تاریخ و فرهنگ آلمان برگزار گردید‌.

از جمله دستاوردهای مهم این دوره بحث و تبادل نظر در خصوص گسترش همکاری های علمی و آکادمیک بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ماربورگ می باشد که در این راستا قرار شد ششمین دوره از مدارس فصلی اقتصاد در پاییز ۱۳۹۷ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است این دوره با همکاری دکتر مهدی فیضی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر محمدرضا فرزانگان از دانشگاه ماربورگ به منظور گسترش تبادلات علمی بین دو دانشگاه مذکور برگزار شد.