ارسال شده در تاریخ :

کارگاه نورومارکتینگ (بازاریابی
عصبی و حسی) با حضور پروفسور علی گرجی در روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ در سالن شورای دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .


در ابتدا آقای گلثومیان، نایب دبیر انجمن علمی علوم
شناختی ضمن خوش آمد گویی و معرفی برنامه های انجمن علمی در سال گذشته، به معرفی اعضا
و برنامه های آتی انجمن پرداخت و در ادامه پروفسور علی گرجی با مقدمه ای از نحوه ی
خرید های کلاسیک و جدید و همچنین تاریخچه و نورومارکتینگ و پژوهش های اولیه آن ، توضیحی مختصر در مورد مغز جدید، مغز میانی
و مغز خزنده ارائه داد در ادامه شش محرک را
در ارتباط با مغز خزنده معرفی کرده و برای هر کدام مثال ها و نمونه تبلیغاتی که از
هر یک از این موارد استفاده شده را توضیح دادند.


وی در ادامه به بیان مناطق و مدارهای عصبی مرتبط مانند ، DLPFC, inferior frontal gyrus, hippocampus پرداخت و در پایان ضمن مقایسه و بیان تاثیر برند در تصمیمات تکنیک ها و ابزارهای
مرتبط با نورومارکتینگ از جمله
PET, FMRI, EEG, MEG, SST, TMS, Eye Tracking , Facial
Coding
,...
نمونه کارهای استفاده شده از این ابزارها را
معرفی کرد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium