ارسال شده در تاریخ :

معاونت آموزشی دانشگاه با توجه به تصمیمات اخیر مبنی بر بازگشایی دانشگاه ها از 17 خرداد 1399 مصوبات مورخ 28 اردیبهشت 1399 در مورد زمان بندی برگزاری آزمون پایانی و نحوه اجرای دروس عملی را اعلام نموده است، که در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد.

مشاهده فایل معاونت آموزشی دانشگاه