ارسال شده در تاریخ :

در حاشیه نشست روسای دانشگاه های بزرگ ایران و فرانسه، دکتر محمد  کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد  ضمن دیدار از دانشگاه زبان های شرقی پاریس (اینالکو)، با رئیس این دانشگاه  دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار که دکتر فارسیان، مسئول میز  فرانسه  مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه نیز وی را همراهی می کرد، خانم دکتر فرانک، رئیس دانشگاه اینالکو، ضمن معرفی تاریخچه و رشته های موجود، قدمت دانشگاه اینالکو  را بیش از 300 سال دانست و بیان داشت که زبان فارسی از اولین زبان هایی بوده که در این دانشگاه تدریس شده است؛ لذا  توسعه و گسترش آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با ابراز خرسندی از حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در اینالکو اعلام نمود که تاکنون فقط با تهران در ارتباط بوده ایم و بسیار مایلیم تا با دانشگاه  فردوسی مشهد همکاری کنیم.

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این دیدار  ضمن معرفی دانشگاه از نظر تاریخی و علمی و زبانی، دانشگاه فردوسی مشهد را دارای بزرگترین مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان در سطح بین الملل نام برد و افزود:  تنها قطب علمی فردوسی شناسی در ایران  در دانشگاه فردوسی مشهد فعال  است  و اعلام کرد: می توانیم در زمینه دوره های تکمیلی آموزش زبان فارسی به فرانسوی زبانان با دانشگاه اینالکو همکاری کنیم.

در این نشست ، دکتر فرانک با اعلام نبود دوره های دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اینالکو، پیشنهاد کرد که ضمن همکاری در زمینه توسعه آموزش زبان فارسی در فرانسه، دانشگاه اینالکو نیز بتواند در زمینه آموزش زبان فرانسه و ادبیات تطبیقی با دانشگاه فردوسی مشهد همکاری نماید.

در پایان این نشست، مقرر شد تا اواخر ماه سپتامبر پیش نویس همکاری دوجانبه آماده شود و پس از تایید  به امضای طرفین برسد. مسئولیت پیگیری این تفاهم نامه به خانم دکتر ژولی دووینیو استاد زبان فارسی دانشگاه اینالکو و دکتر محمدرضا فارسیان از دانشگاه فردوسی مشهد واگذار گردید.

انستیتو ملی زبانها و تمدن های شرقی یا اینالکو یا دانشگاه (مدرسه) زبانهای شرقی، 9000 دانشجو دارد 93 زبان در این دانشگاه تدریس می شود این دانشگاه در سال 1795 به منظور تربیت ترجمان و زبان دانان جهت کار در سفارت ها و کنسولگری های فرانسه تاسیس شد.

از استادان بنام این دانشگاه می توان از هانری ماسه، ژیلبر لازار و کریستف بالایی و از دانش آموختگان می توان به هانری کربن و آندره مالرو اشاره نمود.