ارسال شده در تاریخ :

همایش فرصت های نوین شغلی در صنعت ساختمان با همت مؤسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری گلبهار روز شنبه 4 اردیبهشت 1400 به صورت حضوری و مجازی رئیس امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و مشاور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و به معرفی مشاغل جدیدی نیز پرداخت.

در ابتدا دکتراعتماد فرد رئیس مؤسسه ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق گفت: پیش بینی ما برای جذب هرچه بیشتر متقاضیان اشتغال در این حوزه نوین عدد نسبتاً خوبی است وی همچنین به اهداف پیش روی مؤسسه اشاره کرد.

دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز به اهمیت دانشگاه نسل سه در کارآفرینی و به کارگیری نیروی متخصص پرداخت.

 رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور دکتر میرزابزرگ که مهمان این برنامه بود ضمن ابراز امیدواری از این طرح آزمایشی آمادگی این نهاد را در بهبود و گسترش عملکرد دانشگاه نسل سه اذعان داشت.

همچنین معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد دکتر حسین نژاد به اهمیت اخذ پایان کار و لزوم بررسی عمر بناهای قدیمی شهر اشاره کرد و  توجه به عمر مفید سازه در ایمنی بنا را بسیار مؤثر دانست

سپس دکتر رجبی مشهدی  مشاور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به اهمیت زیست بوم در ایجاد بناهای جدید پرداخت و ضمن مقایسه مصرف انرژی در ساختمان های داخلی و خارجی افزود: بسیار از حالت ایده آل مصرف انرژی در ساختمان فاصله داریم. در صورت عدم تصمیم گیری و رعایت مصرف با مشکل قطعی برق مواجه خواهیم بود.

در این نشست ضمن رونمایی از مشاغل نوین ارزیاب ساختمان به سوالات مطرح شده در این زمینه نیز پرداخته شد.

1400020503

1400020504