ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمدجعفر یاحقی استاد  گروه  زبان و ادبیات فارسی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد با  حکم دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عضویت هیات ممیزه مشترک فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران منصوب  گردید .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد  در  حکم انتصاب خطاب به دکتر یاحقی آمده است:

استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدجعفر یاحقی

عضو محترم پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سلام‌علیکم،

 با عنایت به‌ پیشنهاد رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نظر به‌مراتب و دانش و تجارب ارزنده  به‌موجب این حکم  برای مدت دو سال به عضویت هیات ممیزه مشترک فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

شایسته است در جلساتی که به همین منظور تشکیل می‌شود ، شرکت فرمایید .

منصور غلامی

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری