ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر بختیار شعبانی ورکی استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به سمت مدیر گروه آموزشی مبانی تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم ریاست دانشگاه آمده است:

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه آموزشی مبانی تعلیم و تربیت این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است، دکتر بختیار شعبانی ورکی استاد گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که معاونت پژوهش و فناوری در سال‌های 85 الی 88 و 89 الی 92 از سوابق اجرایی وی می‌باشد.