ارسال شده در تاریخ :

به گزارش کمیته روابط عمومی مسابقات دارت دانشجویان کشور این مسابقات که از صبح روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ آغاز و تا عصر روز پنجشنبه ادامه یافت در دو بخش دختران و پسران به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و با قضاوت ۱۰ داور به صورت حضوری و ده داور به صورت برخط برگزار شد.
در بخش دختران ۷۰ بازیکن دختر از ۲۹ دانشگاه کشور در قالب ۱۶ گروه به رقابت پرداختند که در نهایت با صعود دو نفر برتر از هر گروه، مرحله حذفی با شرکت ۳۲ نفر ادامه یافت و در نهایت نفرات برتر به شرح ذیل شناخته شدند:

مقام اول مهشاد عوض زاده از دانشگاه شهید بهشتی تهران
مقام دوم لیلا جوانمرد از دانشگاه فردوسی مشهد
مقام سوم مشترک مریم یوسفی از موسسه آموزش عالی شاهرود و ملیحه قریشی زادگان از دانشگاه پیام نور طبس

در بخش پسران نیز ۵۸ بازیکن از ۲۲ دانشگاه کشور و در ۱۶ گروه که کار خود را از عصر چهارشنبه آغاز و پس از رقابت در مرحله حذفی با شرکت ۳۲ نفر و گذر از سد حریفان در نهایت عناوین زیر حاصل شد:
مقام اول صدرا بنایی از دانشگاه شهید منتظری مشهد
مقام دوم حسین شوشتری از دانشگاه شهید منتظری مشهد
مقام سوم مشترک رضا سلیمی از دانشگاه محقق اردبیلی و امیررضا افرا از دانشگاه تبریز

در نهایت این مسابقات در دو بخش دختران و پسران و با انجام ۲۴۰ بازی در مجموع به کار خود پایان داد.