ارسال شده در تاریخ :

دومین جلسه ویژه ساخت
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  دانشگاه فردوسی  مشهد با حضور رئیس  این دانشکده و هیئت امنای بنیاد دانشگاهی  دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد .


در این نشست مشترک که صبح روز
پنج شنبه 23 دی ماه 95 در محل بنیاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد، دکتر
سید امیر امین یزدی رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به تشریح شرایط دانشکده
و سابقه مکاتبات انجام شده بابت توسعه کالبدی دانشکده و ساخت مجتمع آموزشگاهی
دانشکده توسط خیرین مدرسه ساز اشاره نمود و  اهمیت رشته های آموزشی موجود در دانشکده
در حوزه علوم تربیتی و تعلیم تربیت و روان شناسی را ذکر کرد و تربیت نیروی متخصص برای تعلیم و تربیت را از ضروریات دانشکده بیان نمود که پیوند
ناگسستنی با مقوله آموزش و پروش و آینده سازان جامعه دارند
.


وی  در ادامه به اهمیت رشته های روانشناسی
دانشکده پرداخت که برای درمان بسیاری از ناهنجاری ها و اختلالات موجود باید از
این ظرفیتها بهره برداری نمود.


رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه
فردوسی مشهد اظهار امیدواری کرد با توجه به نظر مساعد مجمع خیرین مدرسه ساز
استان برای کمک به این مهم، بنیاد دانشگاهی فردوسی هم با  توجه به ارتباطات خوبی که دارد کمک کند  تا انشاء الله مشکلات این حوزه حل
شود.


آقای ناظری مدیرعامل بنیاد دانشگاهی فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد هم در این نشست  ضمن اشاره به اقدامات بنیاد
دانشگاهی فردوسی  اعلام آمادگی کرد بنیاد در این حوزه به دانشکده کمک نماید و  درخواست نمود  دانشکده 
درخواست خود را با اداره ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه برای طراحی پلن اجرایی و
برآورد هزینه  پیگیری نماید و  نتیجه پیگیری ها را برای اقدام به بنیاد دانشگاهی فردوسی ارسال کند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium