به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیئتی عالی‌رتبه از کشور آلمان به سرپرستی مدیر امور بین‌الملل وزارت آموزش و پژوهش آلمان مهمان دانشگاه فردوسی مشهد بودند.

ارسال شده در تاریخ :

این هیئت که مشتمل بر مدیران و نمایندگان مؤسسات مهم آلمان برای حمایت از طرح‌های آموزشی و پژوهشی بودند، با دکتر بهرامی معاون پژوهشی و فناوری، دکتر کیوانفر معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع و دکتر قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کرد و به توافقاتی برای همکاری‌های مشترک دست‌یافت.

حمایت از گسترش زبان آلمانی در دانشگاه فردوسی مشهد و پشتیبانی مالی از طرح‌های آموزشی و پژوهشی مشترک ازجمله این توافقات بود.

همچنین گردهمایی علمی هیئت آلمانی با حضور گسترده استادان و دانشجویان دانشگاه در دانشکده مهندسی برگزار شد و در این نشست هیئت آلمانی که دکتر قندهاریون مسئول گسترش همکاری‌های بین‌المللی و دکتر فیضی مدیر میز آلمان دانشگاه فردوسی مشهد اداره جلسه را به عهده داشتند به معرفی انواع حمایت‌ها و تسهیلات وزارت آموزش و پژوهش آلمان از استادان، دانشجویان و پژوهشگران آلمانی پرداختند و شرکت‌کنندگان سؤالاتشان را پرسیدند.

بازدید از زیرساخت‌های فناوری دانشگاه ازجمله آزمایشگاه رباتیک، پژوهشکده فناوری زیستی و مرکز فناوری‌های پیشرفته و نیز موزه دانشگاه از دیگر برنامه‌های هیئت آلمانی در دانشگاه بود.

840454

840455

840456