ارسال شده در تاریخ :

991223DrHeydarPoor

دکتر محمد حیدرپور، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماری های دامی دانشگاه فردوسی مشهد:

                                      "هر عمل دارد به علمی احتیاج                         کوشش از دانش همی گیرد رواج"

اگرچه پاندمی کووید-19 منجر به خسارات جانی، اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری در جوامع مختلف شده است که نظام آموزش عالی نیز ازآن ها بی بهره نبوده است، اما در این میان یک فرصت بی بدیل برای نشان دادن اهمیت و جایگاه دانشگاه و موسسات تحقیقاتی پدید آمد و اهمیت تحقیق و پژوهش بر همگان آشکار گردید. بی شک تمامی مردم، سیاست مداران و رهبران جهان چشم انتظار راه های درمان و واکسیناسیون موثر بر علیه این بیماری هستند که توسط محققین ودانشمندان ارائه می گردند. حل چنین معظلات جهانی از طریق تعامل و ارتباطات بین المللی از جمله بین مراکز دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی سراسر جهان امکان پذیر است تا با همکاری و اشتراک دانش و تجربه به راهکاری مطمئن و کارا دست یافت که در تمامی جهان قابل دسترس باشد.

دانشگاه و مراکز تحقیقاتی به وضوح دریافتند که یکی از رسالت های مهم آن ها پژوهش و تحقیق هدفمند در جهت برطرف کردن نیازهای جامعه و حل معضلات آن است. نیل به این هدف از طریق فراهم نمودن دانش و امکانات نوین و سخت افزارهای لازم و همچنین تعامل و ارتباط دانشگاه با صنعت، بازار و گروه های هدف، نهادهای اجرایی و سازمان های مسئول امکان پذیر است که می تواند در شناختن نیازها و مشکلات جامعه و شناساندن پتانسیل ها و ظرفیت های دانشگاه به جامعه مفید باشد.

از طرف دیگر، در طی پاندمی کرونا آموزش مجازی بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفت. این شیوه آموزش اگر چه نمی تواند بصورت کامل جایگزین آموزش حضوری شود، اما در صورت فراهم شدن زیرساخت های لازم می تواند در بهبود کیفیت آموزش، نفوذ آموزش به اقصی نقاط جهان و بنابراین ارتقاء سطح دانش، مهارت و فرهنگ عمومی مفید باشد.

در پایان، سالی پر از شادی و تندرستی و بدور از ملال بیماری و اندوه هجران را برای یکایک انسان ها آرزومندم.