ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر حسینی سنو استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد ابقا کرد.

در این حکم آمده است:

با عنایت به‌مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های جناب‌عالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان «رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات» دانشگاه ابقا می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند منان و با استفاده از توان ارزشمند کارشناسان این مرکز در راستای اهداف کلان سند راهبردی دانشگاه موفق باشید.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

لازم به ذکر است دکتر سید امین حسینی سنو استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه می باشد که ریاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1395 بر عهده ایشان می‌باشد.