ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در راستای رسالت فرهنگی و آموزشی، مجموعه آزمایشگاه‌های گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی پذیرای بازدید کودکان مهدکودک دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود.

در این بازید که در روز اول اسفندماه جاری برگزار شد، علاوه بر آگاهی بخشی در خصوص منابع آب به این عزیزان (به‌عنوان پایه‌های تشکیل اجتماع و آینده‌سازان کشور)، درزمینهٔ چرخه آب، نفوذ آب در خاک، سفره‌های زیرزمینی، قنات و صرفه‌جویی در مصرف آب نیز اطلاعاتی برای آنان ارائه گردید.