ارسال شده در تاریخ :

در روز یکشنبه 25 تیرماه 1402 در یک اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه یک دستگاه HPLC با نام تجاریCECIL-1100 توسط دکتر سعید استاد موحد عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشکده علوم به آزمایشگاه مرکزی اهدا گردید.

کاربرد اصلی دستگاه مذکور اندازه گیری غلظت و شناسایی ترکیبات شیمیایی مانند سموم و رنگ های شیمیایی در مقادیر خیلی کم و همچنین مقدار سنجی اجزای یک ترکیب مولکولی پیچیده مانند ویتامین ها می باشد. این دستگاه می تواند در زمینه های مختلف علوم شیمی، زیست فناوری، پزشکی، کشاورزی، مهندسی و سایر زمینه های تخصصی توسط اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و محققین مورد استفاده قرار گیرد.

در راستای پاسداشت و تکریم از این اقدام خیرخواهانه و بسیار ارزشمند، مراسم تحویل دستگاه مذکور با حضور دکتر ضابط رئیس دانشگاه و اهدای لوح تقدیر به دکتر استاد موحد در محل آزمایشگاه مرکزی صورت پذیرفت.

 p1

p2