ارسال شده در تاریخ :

آیین تکریم و معارفه مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد روز سه شنبه ۲۳ اسفندماه 1401 با حضور دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر ایمانی مقدم رئیس نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه و دکتر مجتبی بذرافشان مقدم رئیس سازمان بسیج اساتید استان برگزار گردید.

در این جلسه از زحمات دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی قدردانی شد و دکتر سید علیرضا سیدین به عنوان مسئول جدید کانون بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد معرفی گردید.