ارسال شده در تاریخ :

جمعی ازدانشجویان ودانش پذیران بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد ( ازکشورهای اسپانیا، فرانسه، عراق ، افغانستان، تاجیکستان، سوریه، لبنان، بحرین وچین، کره و ...)در روز چهارشنبه دوم خردادماه 1397 ازموزه دانشگاه بازدید نمودند . خانم دکترموذن زاده رئیس اداره دانشجویان بین المللی هنگام بازدید ازموزه، ضمن تقدیر از زحمات دست اندرکاران مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه بویژه دکتر ساکت ریاست مرکز، اظهارامیدواری کردکه دانشجویان بین المللی از پیشینه با افتخار دانشگاه فردوسی مشهد بخوبی آشنا شوند وسفیرعلمی و فرهنگی این دانشگاه بزرگ درکشورخویش گردند. درادامه خانم ذوالفقاریان مسئول روابط عمومی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه توضیحاتی درمورد تاریخچه وقدمت دانشگاه ارائه نمودند.

 سپس دانشجویان بین المللی ازقسمت های مختلف موزه که شامل عکسها ،تصاویر،تجهیزات ،اسنادوهمچنین وسایل اهدائی روسای دانشگاه واساتید قبل و بعد انقلاب بود بازدید نمودند.

در پایان نمادها و تندیس های جشنواره بین المللی فرهنگ ملل توسط رئیس اداره دانشجویان بین المللی به موزه دانشگاه اهدا گردید.

840122