ارسال شده در تاریخ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی


"بیانیه کانون بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون وقایع وحوادث اخیر"


مقام معظم رهبری : " این حوادث طراحی امریکا، رژیم صهیونیستی و دنباله روهای آنها است، مشکل آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در این حوادث قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا لازم باشد شجاعانه وارد خواهد شد. "

در شرائطی که پیشرفت های خیره کننده جمهوری اسلامی ایران،امید دشمنان در مقابله مستقیم با ما را به یاس تبدیل کرده است، دشمنان غربی و صهیونیستی، با کمک ایادی داخلی مزدور و غرب زده خود، جنگی ترکیبی را علیه کشور عزیزمان آغاز کرده است. تحریم اقتصادی، القاء ناامیدی، سیاه نمائی و بزرگ جلوه دادن مشکلات، کوچک نشان دادن پیشرفت های بزرگ، سم پاشی و دروغ پردازی های فراوان در  شبکه های اجتماعی و دیگر فضاهای رسانه ای متعدد از جمله شگردهای آنان است.
ما استادان بسیجی با درک این واقعیت ها و بر اساس تحلیل و رهنمود های اخیر مقام معظم رهبری و اشاره به این موضوع که دشمن برای دانشگاه ها برنامه ریزی کرده است، ضمن محکومیت رفتارهای ساختار شکنانه و ایجاد اغتشاش و ناامنی، تحریک احساسات برخی از دانشجویان برای ایجاد اختلال در دانشگاه را سوء استفاده  دانسته و خواهان گفتگوی آزاد، علمی، عقلانی و منطقی به دور از هرگونه تشنج، ناسزاگوئی و رفتارهای احساسی هستیم و از همه دانشجویان و اساتید انقلابی که طی چند روز اخیر با حضور پرشمار خود در صحنه، توطئه های دشمن را خنثی نموده اند صمیمانه تشکر میکنیم.
کانون بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد