ارسال شده در تاریخ :

جلسه اختتامیه طرح "ارائه مدل سیستمی یکپارچه و چارچوب عملیاتی استقرار مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی" به مدیریت دکتر علیرضا پویا عضو هیأت علمی گروه مدیریت و مدیر گروه پژوهشی تفکر سیستمی در عمل و با حضور کوکب موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران کل دفاتر این معاونت و معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی در محل استانداری برگزار شد.

در این طرح، با مدنظر قرار دادن مدل مثلث توسعه اقتصادی علیرضا رزم حسینی استاندار سابق خراسان رضوی، ابعاد مختلف این سیستم پیچیده‌‌ی اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی بررسی و ضمن ارائه مدل دینامیکی از آن، سیاست‌هایی جهت اجرا پیشنهاد گردید.

امید است با گسترش طرح‌های سیستمی بیشتر در میان سازمان‌های تولیدی و خدماتی، قابلیت‌های این رویکردها برای سازمان‌های گوناگون، هرچه بیشتر روشن شده و دستاوردهای آن ارائه گردد.