ارسال شده در تاریخ :

پیرو مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا کشور در خصوص امکان فعالیت دانشجویان مقطع دکتری به صورت حضوری در دانشگاه ها، بدین وسیله دستور العمل ”استفاده از آزمایشگاه ها، کارگاه های پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در شرایط بحران کرونا ویروس جدید (COVID19) تدوین و ابلاغ گردید.

 

لازم به تذکر است از تاریخ 6 اردیبهشت 1399 تا زمان بازگشت به شرایط عادی حضور تمامی دانشجویان در واحدهای آزمایشگاهی، کارگاهی زیرمجموعه دانشگاه تنها در صورت رعایت دستورالعمل و اخذ مجوزهای لازم امکان پذیر می باشد.

مشاهده دستور العمل