ارسال شده در تاریخ :

همایش راهپیمایی عمومی به مناسبت افتتاحیه چهارمین جشنواره فرهنگ ملل روز چهارشنبه 30 خرداد ماه 1397 با حضور دانشجویان بین المللی ، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

این راهپیمایی از میدان علوم به طرف اداره دانشجویان بین المللی پردیس دانشگاه برگزار گردید و در پایان همایش به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء گردید.

840184