ارسال شده در تاریخ :

دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین‏های
کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران به پیشنهاد انجمن مهندسی ماشین‏های کشاورزی و
مکانیزاسیون ایران و همت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم و مرکز پژوهشی ماشینهای
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در روزهای 9 و 10 شهریورماه 1395 در جوار بارگاه
ملکوتی هشتمین امام همام حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار می‏گردد.


این محفل علمی بزرگترین گردهمایی متخصصین این رشته در سطح
کشور می‏باشد که به صورت سالانه برگزار می‏گردد. این کنگره شامل ارائه مقالات علمی
و صنعتی، سخنرانی‌های کلیدی، نمایشگاه، کارگاه‌های آموزشی و میزگردهای تخصصی می
باشد و فرصت مناسبی برای ارائه مقالات و تبادل اطلاعات بین متخصصان و محققان صنعت
و دانشگاه خواهد بود.


بدینوسیله از کلیه متخصصان و محققان کشور دعوت می‏شود تا با
ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و صنعتی خویش در این کنگره شرکت نمایند.Web:
http://10ncame.um.ac.ir


Email:
10ncame@um.ac.ir


. پوستر را با ابعاد بزرگتر مشاهده فرمایید


.A4ccN