ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی موانع عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در تاریخ 23 بهمن‌ماه در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتدای برگزاری این نشست دکتر وحید ارشدی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد گزارشی از نتیجه اولویت‌سنجی موضوعات اقتصاد مقاومتی برگرفته از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که حاصل از نظرسنجی‌های صورت‌گرفته در جلسه اول بود ارائه داد.

بر اساس یافته‌های حاصل از آن موضوعات صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی، اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، تقویت فرهنگ جهادی، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف پنج اولویت موردنظر پاسخ‌دهندگان برای بحث و بررسی بود. بر این اساس مقرر شد در چند جلسه اول به موضوعات مرتبط با صرفه‌جویی در منابع عمومی از طریق تحول اساسی در ساختارها و منطقی سازی دولت و سایر مسائل مربوطه پرداخته شود. همچنین مطالعات مرتبط با موضوع در سطح دانشگاه‌های کشور موردنقد و بررسی قرار گیرد.

در ادامه جلسه، دکتر میثم ظهوریان مدیر توسعه و تحول آستان قدس رضوی، به تشریح موضوع پژوهشی خود با عنوان الگوی مدیریت جهاد سازندگی و دلالت‌های آن برای صرفه‌جوئی در منابع عمومی پرداخت.

وی در تبیین مسئله خود به لزوم تشکیل نهادهای متناسب با هر نهضت و فکر جدید، توجه به ظرفیت‌های مردمی در حفظ و توسعه دستاوردهای انقلاب و شکل‌دهی نهادهای متناظر با مسائل پرداخته به تبیین روند و ساختار حضور داوطلبانه مردم در فعالیت‌های جهاد سازندگی در سال‌های اول انقلاب پرداخت.

ظهوریان ضرورت این پژوهش را در لزوم توسعه الگوهای بومی در حوزه مدیریت، نقش چشمگیر سازمان‌های غیرانتفاعی در توسعه اجتماعی و اقتصادی، ضرورت بسترسازی برای مدیریت جهادی، تناسب با ساختار مردمی انقلاب اسلامی، وجود نهادهای ریشه‌دار متکی به نیروهای داوطلب مردمی و کاهش کمک‌های دولتی به سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی دانست.