ارسال شده در تاریخ :

 

نشریه علمی ماشین‌های کشاورزی (Journal of Agricultural Machinery)، متعلق به دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به سردبیری دکتر محمدحسین عباسپورفرد، استاد گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی، موفق به کسب نمایه در پایگاه استنادی بین‌المللی و معتبر Scopus شد.

دستاوردهای علمی اساتید، محققان، پژوهشگران و علاقه‌مندان در زمینه مبانی نظری و کاربردی ماشین‌های کشاورزی و تجهیزات وابسته با حوزه‌های موضوعی متنوعی از قبیل: طراحی و ساخت ماشین‌های کشاورزی، مدیریت ضایعات کشاورزی، بیو انرژی، نانوتکنولوژی (فیلم‌های بسته‌بندی، بیوکامپوزیت‌ها، سلول‌های خورشیدی)، مهندسی سامانه‌های کشاورزی (گلخانه، پرورش ماهی، تولید قارچ)، ماشین‌های ویژه (دامپروری، صنایع غذایی)، مدل‌سازی، پردازش تصویر، کشاورزی دقیق، مکانیزاسیون، انرژی، تکنولوژی‌های پس از برداشت و رابطه ماشین و خاک در این نشریه علمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و درصورت پذیرش در اختیار محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی گذاشته می‌شود.

این نشریه از سال 1389 آغاز به کار نموده و پیش از این در فهرست نمایه پایگاه هایی همچون ISC، AGRIS، Ebsco و ... قرار گرفته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این نشریه به سایت https://jame.um.ac.ir مراجعه نمایید.