ارسال شده در تاریخ :

استحضار دارید که اطلاع از وضعیت شغلی دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ازجمله مواردی است که همواره مورد تأکید و دغدغه بوده و در همین راستا موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به‌منظور رصد اشتغال دانش‌آموختگان به شکل دوره‌ای اقدام به جمع‌آوری اطلاعات ایشان می‌نماید.

بدین‌وسیله از کلیه دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی که در محدوده زمانی سال‌های 90 تا 94 از دانشگاه فردوسی مشهد دانش‌آموخته شده‌اند تقاضا می‌شود با مراجعه به آدرس:

http://irphe.ac.ir/um

و تکمیل پرسشنامه آنلاین، اطلاعات مربوط به خود را بارگذاری نمایند.

بدیهی است که نتایج تکمیل پرسشنامه و اطلاعات صحیح به‌دست‌آمده، مبنای برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده دانشگاه و اشتغال دانش‌آموختگان خواهد بود.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد