ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، هفتمین جلد کتاب حقوق دعاوی – تحلیل ها و منتخب آرای قضایی دکتر عبدالله خدابخشی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین کتاب پرفروش شرکت سهامی انتشار در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1398 انتخاب شد.

شایان ذکر است که دکتر خدابخشی، عضو بنیاد ملی نخبگان، برگزیده ششمین دوره جشنواره بین المللی فارابی و دارای بیش از 40 مقاله در مجلات مختلف و تألیف بیش از 15 کتاب است که کتابهای: استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری (از زمره کتب برگزیده بنیاد حقوقی کاتوزیان)، تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری (کتاب شایسته تقدیر سیزدهمین دوره کتاب فصل + برگزیده جوان جشنواره بین المللی فارابی)، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی (از زمره کتب برگزیده بنیاد حقوقی کاتوزیان)، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی (از زمره کتب برگزیده بنیاد حقوقی کاتوزیان) از جمله کتاب های برگزیده ایشان می باشد.