ارسال شده در تاریخ :

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرح بین المللی دکتر منصور علی آبادیان، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم با عنوان Using genomic and ecological methodologies to investigate the evolution of parental care across populations of Remiz genus در نخستین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) و بنیاد ملی علوم طبیعی چین (NSFC) به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد.

نخستین فراخوان مشترک INSF و NSFC در اردیبهشت ماه امسال در سه حوزه ریاضیات، علوم زیستی و علوم مواد اعلام شد. دراین فراخوان که با استقبال گسترده جامعه پژوهشی دو کشور مواجه شد، بالغ بر ۲۶۲ پیشنهادیه طرح پژوهشی به صندوق ارسال شد.

بنا گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، ۲۱۷ پیشنهاده به صورت مشترک از سوی ایران و چنین داوری شدند. فرایند ارزیابی علمی این پیشنهاده‌ها در ایران با همکاری ۳۷۹ عضو هیأت علمی ایرانی که در هیچیک از طرح‌های پیشنهادی مشارکت نداشته‌اند صورت گرفت و در نهایت، برترین طرح‌های فراخوان با جمع بندی نظرات داوری صندوق و NSFC برگزیده شدند.

خاطر نشان می‌سازد از بین پیشنهاده های رسیده، تنها ۲۷ طرح پژوهشی شامل تمامی پیشنهاده هایی که درهر دو کشور امتیاز بالای داوری را دریافت کردند به تصویب هر دو سازمان رسید.