ارسال شده در تاریخ :

با توجه به مصوبه شورای اداری و مالی دانشگاه و پس از هماهنگی بعمل آمده با مسوولین ذی ربط در استان مازندران شهرستان بهشهر و از آنجایی که شرایط اوج گیری دوباره بیماری کرونا (در پیک ششم) نامعلوم می باشد، مقرر شد مرکز آموزشی ـ رفاهی شماره 5 دانشگاه در زاغمرز از روز دوشنبه مورخ 1400/7/19 و تنها با نیمی از ظرفیت ،  فعالیت خود را آغاز نماید.

اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان ارجمند می توانند همچون روال قبل با ورود به پرتال شخصی و در بخش رفاهی با رزرو و قطعی نمودن زمان مورد نظر خود و با در نظر گرفتن شرایط زیر از این مجموعه استفاده نمایند؛

    1. به دلیل کاهش ظرفیت امکان ارائه سوئیت مازاد به همکاران مقدور نخواهد بود.
    2. حداکثر مدت اقامت 3 شب و سه روزمی باشد.
    3. استفاده از این مجموعه تنها برای همکاران ارجمند و بستگان درجه 1 ایشان (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر، برادر) مقدور می باشد، لذا با توجه به ظرفیت هر واحد (قابل رویت در هنگام ثبت نام در پرتال) واحد مورد نظر انتخاب شود.
    4. ثبت نام و رزرو تنها در ساعت و روزهای کاری و اداری (بجز روزهای تعطیل و پنجشنبه) مقدور خواهد بود.(لغو رزرو در هر ساعتی از شبانه روز ممکن می باشد)
    5. مسوولیت بررسی محدودیت های ترافیکی و تردد بین شهری و استانی بر عهده متقاضیان محترم خواهد بود.    

اداره امور رفاهی دانشگاه