ارسال شده در تاریخ :

همزمان با برگزاری چهارمین سمینار آنالیز تابعی و
کاربردهای آن،
از تلاش های علمی استاد دکتر اسد الله نیکنام عضو هیات علمی داشکده علوم
ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه تقدیر شد .


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر کافى رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در مراسم
تقدیر از دکتر نیکنام  ایشان  را استادى سختکوش و مهربان توصیف کرد که  خدمات بیشمارى به دانشگاه ارائه کرده است.


رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن ارج نهادن به
کوششهاى بى دریغ دکتر نیکنام، از اعضاى هیئت علمى دانشکده علوم ریاضى به مناسبت برگزارى
چهارمین سمینار آنالیز تابعی و
کاربردهای آن
و مراسم نکوداشت از تلاش های علمی  دکتر اسد الله نیکنام استاد دانشگاه فردوسی مشهد سپاسگزارى کرد.


لازم به ذکر است کتاب "روشنان دانشگاه
١" که به همت مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت نکوداشت دکتر اسد الله
نیکنام منتشر شده است ،در این مراسم توزیع شد که سالشمار زندگى، فهرست آثار علمى، مجموعه
اى از یادداشتهاى همکاران و دانشجویان و تصاویرى از دوران مختلف زندگى ایشان را
دربرمى گیرد.


همچنین در این مراسم لوح فشرده اى که  فیلمی در باره استاد دکتر نیکنام است و توسط
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شده است  به شرکت کنندگان تقدیم شد.


19058


19059.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium