ارسال شده در تاریخ :

مسابقات تیراندازی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی کرمانشاه از تاریخ 29 آبان لغایت 4 آذرماه 1397 با حضور ورزشکارانی از 37 دانشگاه در 2 رشته تپانچه و تفنگ برگزار شد.

تیم تیراندازی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد نیز با حضور موفق خود توانست مقام‌های اول این مسابقات در رشته تفنگ بادی را کسب کند و مقام سوم در رشته‌ تپانچه تیمی این مسابقات کسب نمایدکه درمجموع تیمی مقام دوم این مسابقات را کسب نمود.

نتایج کسب‌شده تیم دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد:

نتایج تیمی در رشته تفنگ بادی

تیم اول: دانشگاه فردوسی مشهد

تیم دوم: دانشگاه اصفهان

تیم سوم: دانشگاه علمی کاربردی تهران

نتایج تیمی در رشته تپانچه تیمی

تیم اول: دانشگاه اصفهان

تیم دوم: دانشگاه علم و صنعت ایران

تیم سوم: دانشگاه فردوسی مشهد

مجموع تیمی به دست آمده در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه

تیم اول: دانشگاه اصفهان

تیم دوم: دانشگاه فردوسی مشهد

تیم سوم: دانشگاه علم و صنعت ایران

اسامی تیم تیراندازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد:

تپانچه:

فاضل برفره، علی قدیری علی چمن‌آرا رودی

تفنگ:

حجت عسکرآبادی، مهدی احمدی یگانه، علیرضا خدایاری جیوان

مربی:

غلامحسین نقدیان

سرپرست :

حسین صلاحی