ارسال شده در تاریخ :

هفت تن از اصحاب رسانه افغانستان روز یک شنبه، 26 آبان 1398 با حضور در دانشگاه فردوسی مشهد ضمن دیدار با دکتر محمد تقوی، رئیس مرکز فردوسی و دکتر زینب موذن زاده رئیس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه از مرکز فردوسی بازدید کردند.

ایشان در این دیدار سوالات خود را در خصوص نحوه پذیرش و ادامه تحصیل اتباع افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کردند و از امکانات و فضای آموزشی مرکز فردوسی بازدید کردند که دکتر محمد تقوی، توضیحاتی در خصوص برگزاری دوره های مختلف زبان آموزی و فعالیت های این مرکز ارائه کرد.

همچنین در همین روز دو تن از اساتید دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان  به همراه دکتر عذرا قندهاریون، مسئول برنامه ریزی توسعه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور در کلاس‌های مرکز فردوسی از امکانات و شیوه‌های آموزشی این مرکز بازدید کردند.

در این بازدید خانم دکتر لزلی ترامونتینی، مسئول دفتر همکاریهای علمی و بین المللی مرکز خاورشناسی و دکتر محمد محمدزاده، هیات علمی بخش ایران شناسی دانشگاه ماربورگ با حضور در کلاس های مرکز فردوسی با فارسی آموزان در خصوص شیوه‌های آموزشی و نحوه پذیرش در این مرکز گفت و گو کردند و امکانات و شیوه‌های  آموزشی این مرکز را بسیار مطلوب دانستند.

98082702

98082703

98082704