ارسال شده در تاریخ :

روز شنبه 8 اردیبهشت‌ماه 1403، نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: یکی از مسائل مهم در ارتباط بین دو دانشگاه، مسئله توسعه آموزش و پژوهش بین رشته‌ای است که در حال حاضر برخی از گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از جمله مهندسی برق، فیزیک و شیمی فعالیت‌هایی را در زمینه‌های مرتبط با پزشکی انجام می‌دهند که می‌بایست این فعالیت‌های بین رشته‌ای، افزایش یابد.

در ادامه دکتر محمود محمدزاده شبستری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: باید از ظرفیت‌های موجود دو دانشگاه، جهت هم‌افزایی استفاده کرد که یکی از مهم‌ترین مسائل، هم‌افزایی جهت تحقق شعار سال، جهش تولید با مشارکت مردم است.

شایان ذکر است در این نشست ضمن بحث و بررسی جهت افزایش تعاملات، توافق اولیه جهت ایجاد کارگروه مشترک دو دانشگاه صورت گرفت.

p1

p2

p3

p4

p5

p6