ارسال شده در تاریخ :

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه کلاس‌های آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 دانشجویان کارشناسی ارشد نو ورود  از روز شنبه مورخ 10 آبان 1399 به صورت الکترونیکی آغاز خواهد شد