ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، سومین نشست مدیران آموزشی دانشگاه با حضور دکتر پیش‌قدم معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، معاونان آموزشی دانشکده‌ها، مدیران گروه‌ها و مدیران ستادی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در روز چهارشنبه 24 بهمن‌ماه 1397 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه دکتر پیش‌قدم با مروری بر سیاست‌های آموزشی دانشگاه کارکردهای آموزه (اعتبار آموزشی) را برشمرد و از همکاران درخواست نمود تا با استفاده بهینه از این امتیاز آموزشی زمینه تحول آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد را فراهم آورند.

لازم به ذکر است آموزه اعتبار آموزشی است که به فعالیت‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی اختصاص می‌یابد و می‌تواند در راستای افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان، تأثیرگذاری اجتماعی و سرآمدی آموزشی هزینه شود.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، در ادامه در خصوص برنامه‌های آتی حوزه معاونت آموزشی مواردی را بیان نمود و گزارش مختصری از روند پیشرفت فرآیند آموزه و ادامه آن بیان شد.

در پایان از مدیران حوزه معاونت آموزشی، معاونان آموزشی دانشکده‎ها و مدیران گروه‎های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر به عمل آمد.

ارسال‌کننده خبر: کتابداری

841730

841731

841732

841733