ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در جلسه ای که روز یکشنبه 26 آبان 1398 با حضور دکتر احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر سید علیرضا وکیلی مدیر شبکه آزمایشگاه های دانشگاه، دکتر محبت محبی مسئول آزمایشگاه مرجع مواد غذایی دانشگاه و مهندس ایرج ناصری مقدم مدیر سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی، مهندس ساربان معاون فنی و اجرایی سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی و هیأت همراه برگزار شد، تفاهم نامه همکاری های آموزشی، علمی پژوهشی، فناوری و خدمات آزمایشگاهی فی ما بین دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی به امضا رسید. در این جلسه، دکتر بهرامی با تاکید بر ظرفیت های پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، ابراز امیدواری کرد که با توسعه همکاری دوجانبه زمینه حضور موثرتر و ارتقای جایگاه کشاورزی در افزایش سهم استان در اقتصاد ملی فراهم گردد.

وی یکی از اهداف دانشگاه را نه تنها حرکت در مرزهای دانش بلکه کمک جدی به حل مسائل ملی و منطقه ای عنوان کرد و اظهار نمود، تفاهم نامه منعقده فی مابین موجبات رشد و بالندگی بخش کشاورزی را فراهم آورد و این همکاری تا سال ها ادامه یابد. همچنین مهندس ناصری مقدم ضمن اشاره بر عوامل موثر بر حلقه های پیش و پس از تولید محصولات کشاورزی استان به ویژه ارقام استراتژیک از قبیل زعفران، پسته، کشمش و زرشک خاطر نشان کرد ظرفیت های بالقوه تولیدات روستایی بر حضور ایران در اقتصاد بین المللی بسیار تاثیر گذار بوده و زمینه توسعه پایدار روستایی را فراهم خواهد ساخت. در پایان از امکانات مرکز توسعه فناوری های پیشرفته دانشگاه و آزمایشگاه مرجع مواد غذایی بازدید به عمل آمد و درباره همکاری های آتی تصمیماتی اتخاذ گردید.

لازم به ذکر است پیرو انعقاد این تفاهم نامه اولین قرارداد همکاری در حوزه زعفران به امضا رسید.

98082902

98082903

98082904