ارسال شده در تاریخ :

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به شرایط اضطراری بوجود آمده در شهر مشهد و برای حفظ سلامت استادان، کارکنان و دانشجویان عزیز ، کلیه کلاس های عملی و نظری-عملی خود را تا اطلاع ثانوی به تاخیر می اندازد. ضمنا مهلت حذف این دروس از ۱۱ الی ۱۴ تیرماه تمدید شد.