ارسال شده در تاریخ :

رساله دکتر نرگس اورعی دانش آموخته دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان «طراحی و تبیین مدل فرآیند هوشمندی رقابتی در دانشگاه های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری »  به عنوان اثر برتر دومین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری در بخش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معرفی شد و موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس ویژه جشنواره شد.

دکتر اعظم صنعت جو دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد استاد راهنما و دکتر محمد رضا آهنچیان استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد استاد مشاور این رساله بودند و در بهمن ماه ۱۳۹۸ با کسب نمره بیست و درجه عالی دفاع  شد.

از جمله دستاوردهای این رساله مقالات بیشماری است که در نشریات ملی و بین المللی معتبر به چاپ رسیده و یا در مرحله انتشار است.

این جشنواره در مرداد ماه ۱۳۹۹ در بخش های گوناگون از جمله مقاله، کتاب، پایان نامه و رساله و همچنین طرح های پژوهشی در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی و حوزوی برگزار شد.